• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Zasady

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2014 zostały określone uchwałą Rady Miasta Białystok z 25 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2014 rok.

Budżet w wysokości 10 mln zł został oddany do dyspozycji mieszkańców, którzy zarekomendowali projekty, na które należy przeznaczyć środki finansowe.

Zgłaszanie projektów

W terminie od 19 sierpnia do 20 września 2013 r. mieszkańcy Białegostoku posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę w Białymstoku mogli zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego wniosków o realizację projektów o charakterze inwestycyjnym.

Zgłaszane projekty:

  • musiały dotyczyć inwestycji mieszczących się merytorycznie w kompetencjach Miasta
  • nie mogły przekroczyć kwoty 10 mln zł (pojedyncze przedsięwzięcie)
  • mogły dotyczyć poszczególnych osiedli lub obszaru całego Miasta
  • musiały zostać złożone na określonym formularzu

Do zgłoszenia wniosku niezbędne było wyrażenie przez pomysłodawców projektu zgody na weryfikację danych osobowych w spisie wyborców oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Weryfikacja propozycji

Zgłoszone projekty zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym i merytorycznym – z perspektywy możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, generowanych w przyszłości. Oceny dokonała Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego powołana przez prezydenta Białegostoku.

Wybór projektów – głosowanie nad propozycjami

Prawo udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec Białegostoku posiadający czynne prawo wyborcze. Głosowanie zostało przeprowadzone w wyznaczonych punktach, gdzie można było wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Możliwe było również głosowanie w formie elektronicznej. Głosujący mogli wybrać maksymalnie 5 przedsięwzięć, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane prze Miasto.

Załączniki do pobrania

Uchwała Rady Miasta Białystok

rozmiar: 455.83 KB PDF pobierz
Do góry