• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Zgłaszanie projektów

Etap zgłaszania projektów został zakończony. Mieszkańcy Białegostoku zgłosili 122 pomysły projektów – 56 ogólnomiejskich i 66 osiedlowych.

Jeśli jesteś mieszkańcem Białegostoku i chcesz coś zmienić w swojej okolicy, zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego 2017. Możesz to zrobić między 2 a 31 maja 2016 roku.

Wniosek należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym. Propozycja musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Białegostoku.

Jako mieszkaniec Białegostoku możesz złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

W sytuacji, gdy projekt (tylko o charakterze innym niż inwestycyjny) zlokalizowany jest na nieruchomościach nie będących własnością Miasta wymagane jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu

Gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej?

  • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1
  • w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5
  • w Punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16
  • w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22/1.

W formularzu zgłoszeniowym podaj swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy projektu wraz z załącznikami możesz złożyć w formie papierowej – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w godzinach pracy Urzędu lub wysłać skan z oryginału na adres e-mail: budzet2017@um.bialystok.pl.

Zgłoszone projekty zweryfikują pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2017. 

Do góry