• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Skład Zespołu

Kandydaci do Zespołu zostali wskazani przez:

 • Białostocką Radę Działalności Pożytku Publicznego spośród zgłoszeń dokonanych przez organizacje pozarządowe,
 • Radnych Rady Miasta Białystok w drodze uchwały,
 • Prezydenta Miasta Białegostoku.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Mariusz Sieniuc – Polskie Stowarzyszenie Shidokai Karate
 2. Wacław Rekść – Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Słoneczny Stok
 3. Marcin Popławski – Progres Podlaskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 4. Andrzej Bajkowski – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
 5. Przemysław Sarosiek – Polski Związek Piłki Nożnej
 6. Jerzy Tokajuk – Stowarzyszenie Pro Sanus
 7. Daniel Troc – Stowarzyszenie Wiedza w Praktyce

Przedstawiciele Rady Miasta Białystok:

 1. Maciej Biernacki
 2. Jacek Krzysztof Chańko
 3. Marek Chojnowski
 4. Jarosław Grodzki
 5. Wojciech Janusz Koronkiewicz
 6. Paweł Myszkowski – współprzewodniczący Zespołu
 7. Sebastian Jakub Putra

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku:

 1. Rafał Rudnicki – współprzewodniczący Zespołu
 2. Edyta Marzena Mozyrska
 3. Urszula Anna Mirończuk
 4. Janusz Ostrowski
 5. Andrzej Ostrowski
 6. Andrzej Piotr Karolski
 7. Bożena Zawadzka
Do góry