• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Zasady

Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2017 mogą być finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach można wydłużyć realizację projektu – na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Miasto Białystok może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Nowość! Tylko przy projektach innych niż inwestycyjnych!

Istnieje możliwość zgłoszenie projektu zlokalizowanego na terenie nie będącym własnością Miasta. Wymagane jest wówczas dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia dotyczącego udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu.

Pamiętaj, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 nie mogą być realizowane projekty, które:

  • miałyby być realizowane na terenach placówek oświatowych
  • zakładają realizację jedynie części projektu (np. tylko koncepcji lub planu)
  • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (np. prawo własności)
  • są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Miasta Białegostoku
  • po realizacji generowałyby koszty eksploatacji przekraczające w skali roku 5% wartości proponowanego projektu
  • generują efekty nie spełniające kryterium ogólnodostępności
Do góry