• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Białegostoku decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta: zgłaszają projekty (zadania) do realizacji, a następnie oddają na nie swoje głosy. W ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2017 można było zgłaszać projekty zadań własnych Miasta Białystok mające charakter ogólnomiejski lub osiedlowy.

Jaką kwotę przeznaczono na Budżet Obywatelski 2017?

Do dyspozycji mieszkańców jest 10 mln zł: 3 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 7 mln zł na osiedlowe (podzielone w częściach równych na 28 osiedli). Wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, a osiedlowego – 250 tys. zł.

Co to jest projekt ogólnomiejski?

Projekt ogólnomiejski spełnia przynajmniej jedno z kryteriów:

 • dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla
 • wartość pojedynczego projektu przekracza kwotę 250 tys. zł
 • nie przekracza kwoty 1 ml zł

Co to jest projekt osiedlowy?

Projekt osiedlowy: „„

 • dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla„„
 • wartość pojedynczego projektu nie przekracza kwoty 250 tys. zł

Kiedy można głosować?

Głosować można między 4 a 18 października 2016 r.

Kto może zagłosować na projekty?

Na projekty mogą zagłosować osoby zamieszkałe w Białymstoku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagane jest dołączenie zgody opiekuna prawnego.

Ile razy można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec Białegostoku może zagłosować tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania w wersji papierowej lub elektronicznej.

Na ile projektów można głosować?

Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie 2 projekty osiedlowe i maksymalnie 1 projekt ogólnomiejski.

Skąd można pobrać papierową kartę do głosowania?

Papierową kartę do głosowania można pobrać z:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1
 • Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5
 • Punktu Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16
 • Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22/1
 • mobilnego punktu do głosowania

Gdzie będzie dostępna interaktywna karta do głosowania?

Interaktywna karta do głosowania dostępna jest na stronie www.bialystok.pl/obywatelski.

Gdzie można oddać głos?

Głosować można w punktach konsultacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub przez Internet. Wypełnioną kartę do głosowania w wersji papierowej można oddać w:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1
 • Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5
 • Punkcie Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16
 • Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22/1
 • mobilnym punkcie konsultacyjnym

Czy głosując przez Internet trzeba również wypełnić formularz w wersji papierowej?

Nie. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania: w formie papierowej lub elektronicznej.

Od kogo zależy wynik głosowania?

Wynik zależy od mieszkańców Białegostoku i zostanie ustalony na podstawie ważnych kart do głosowania. Zrealizowane zostaną te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w swojej kategorii aż do wyczerpania puli środków.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki głosowania?

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 31 października 2016 r. na stronie internetowej i w mediach.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego?

Informacje można uzyskać:

 • w Centrum Konsultacji i Partycypacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, pokój nr 512
 • pod numerem telefonu: 85 869 6294
 • pytania można przesyłać na adres: budzet2017@um.bialystok.pl
Do góry