• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to proces, w którym to mieszkańcy wspólnie decydują o wydatkowaniu części budżetu Miasta, zgłaszając projekty a następnie oddając na nie swoje głosy.

Budżet Obywatelski 2017 to proces, w którym to My – białostoczanie bezpośrednio zdecydujemy o przeznaczeniu części budżetu Miasta: dyskutując nad lokalnymi potrzebami, zgłaszając projekty, a następnie oddając na nie swoje głosy. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, zostaną wpisane do projektu budżetu Białegostoku i zrealizowane w najbliższym roku budżetowym.

Do naszej dyspozycji jest 10 mln zł: 3 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 7 mln zł na osiedlowe (podzielone w częściach równych na 28 osiedli). Wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, a osiedlowego – 250 tys. zł.

Środki finansowe potrzebne na realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego 2017 będą pochodziły z budżetu Miasta. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, to część budżetu Białegostoku przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Pamiętaj, że zgłaszać można dwa rodzaje projektów: ogólnomiejskie oraz osiedlowe. Warto wiedzieć czym one się różnią.

Projekt ogólnomiejski spełnia przynajmniej jedno z kryteriów:

  • dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla
  • wartość pojedynczego projektu przekracza kwotę 250 tys. zł
  • nie przekracza kwoty 1 ml zł

Projekt osiedlowy: „„

  • dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla„„
  • wartość pojedynczego projektu nie przekracza kwoty 250 tys. zł
Do góry