• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2017

Budżet Obywatelski 2017 o połowę mniejszy, niż rok wcześniej i bez placówek oświatowych. Tak zdecydowali radni na sesji Rady Miasta 29.02.2016 r., na której Prezydent Białegostoku przedstawił projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2017. Projekt został przyjęty z poprawkami zgłoszonymi przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości

Projekt uchwały przedstawiony przez prezydenta był konsultowany z Białostocką Radą Działalności Pożytku Publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych, radnymi miejskimi oraz mieszkańcami Białegostoku. Uchwała przewidywała wyłączenie możliwości realizacji projektów na tych terenach placówek oświatowych, które skorzystały z środków w ramach trzech poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Jednak zgłoszona przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poprawka wyłączyła zupełnie grunty placówek oświatowych.

Kolejną istotną zmianą jest ograniczenie liczby projektów, na które będą mogli głosować mieszkańcy Białegostoku do 1 ogólnomiejskiego i 2 osiedlowych (z dowolnie wybranych osiedli). W ubiegłorocznej edycji można było wskazać po trzy projekty ogólnomiejskie i osiedlowe (z osiedla swojego zamieszkania).

Pozostał obowiązek dołączania listy poparcia projektu zawierającej podpisy 20 osób. Nadal mieszkańcy mogą zgłaszać tzw. projekty miękkie, czyli o charakterze społecznym, kulturalnym. Nowy regulamin rozszerza możliwość realizacji projektów, które mają charakter inny niż inwestycyjny, na tereny nie będące własnością gminy Białystok. Pomysłodawca musi wówczas dołączyć pisemne oświadczenie dysponenta gruntu na udostępnienie terenu.

Rada Miasta zdecydowała o wydzieleniu na Budżet Obywatelski kwoty 10,1 mln zł, w tym 3 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, 7 mln zł na osiedlowe (podzielonych w częściach równych na 28 osiedli Białegostoku). Pojedyncza wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, natomiast osiedlowego 250 tys. zł. Dodatkowe 100 tys. zł przeznaczono na promocję BO2017. Radni PiS zrezygnowali także z zapisu umożliwiającego przejście niewykorzystanych pieniędzy z puli środków przeznaczonych na projekty osiedlowe na projekty ogólnomiejskie.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2017:

  • kwiecień 2016 roku – spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami Białegostoku,
  • maj – zgłaszanie projektów przez mieszkańców oraz możliwość otrzymania wsparcia w punkach konsultacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  • miesiące wakacyjne – weryfikacja zgłoszonych wniosków,
  • początek września – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania,
  • pierwsza połowa października – głosowanie mieszkańców (w formie tradycyjnej – papierowej, jak i elektronicznej),
  • pod koniec października – ogłoszenie wyników konsultacji,
  • do 30 listopada – ewaluacja BO2017.
Do góry