• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2018

Dodana: 02.03.2017 13:37

Kategorie: Aktualności BO2018 Budżet Obywatelski

Znamy zasady białostockiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Wprowadzone poprawki zmieniają projekt uchwały m.in. w zakresie projektów miękkich oraz sposobów ustalania wyników głosowania.

Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski na 2018 rok wynosi 10 mln zł. 3 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 7 mln zł na osiedlowe – podzielone w równych częściach na 28 osiedli Białegostoku. Pojedyncza wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, natomiast osiedlowego – 250 tys. zł. Wyjątek stanowią „projekty miękkie”. Podczas sesji radni zaproponowali, aby wartość pojedynczego projektu o charakterze nieinwestycyjnym nie przekraczała kwoty 50 tys. zł. Poprawka została przyjęta.

– Liczę na zaangażowanie białostoczan w kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. Dotychczas, dzięki aktywności mieszkańców, udało się zrealizować wiele ciekawych projektów – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Przyjęta przez Radę Miasta uchwała zakłada zmiany (w stosunku do ubiegłej edycji oraz do projektu konsultowanego z mieszkańcami) w zakresie sposobu ustalania wyników głosowania. Przepisy uchwały przewidują dwa etapy tworzenia list rekomendowanych projektów. W pierwszym etapie do realizacji zostaną zakwalifikowane te projekty osiedlowe, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów i mieszczą się w limicie środków określonych dla każdego osiedla. Rekomendowane są do realizacji te projekty ogólnomiejskie, które uzyskały największą liczbę głosów oraz mieszczą się limicie środków. Jeśli szacunkowa wartość kolejnego, bezpośrednio następującego projektu z największą liczbą głosów na liście przekracza limit środków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, wówczas lista projektów ogólnomiejskich rekomendowanych do realizacji zostaje zamknięta. Na drugim etapie tworzy się wspólną, dla projektów osiedlowych i ogólnomiejskich, listę rankingową. Niewykorzystane środki podczas pierwszego etapu pozwolą na rekomendowanie do realizacji projektów z listy rankingowej, które kolejno uzyskały największą liczbą głosów, aż do wyczerpania środków.

Wnioskodawcy, którzy złożyli niekompletne bądź niepoprawnie wypełnione formularze projektu będą mogli je poprawić lub uzupełnić w terminie 7 dni od daty przekazania informacji. Okres ten został wydłużony o 4 dni w porównaniu do ubiegłej edycji.

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość zrezygnował także z kwoty 100 tysięcy złotych przeznaczonej na działania informacyjno-edukacyjne oraz promocyjne Budżetu Obywatelskiego. Pozostałe zasady konsultacji społecznych, harmonogram oraz wzór formularza wraz z załącznikami pozostawiono bez zmian.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwała wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. W kwietniu rozpocznie się realizacja pierwszego etapu Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku – spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami.

Urszula Dmochowska
Logo Budżet Obywatelski 2018

Do góry