• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Tryb pracy Zespołu

Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, przy czym aby posiedzenie mogło się odbyć wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zespołu.

Posiedzenia Zespołu zwołują przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

Na wniosek przewodniczącego, do udziału w posiedzeniach mogą zostać zaproszone osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Osoby zaproszone mają głos doradczy, bez prawa udziału w głosowaniach.

W pracach Zespołu z głosem doradczym mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta Białegostoku.

Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

Załączniki do pobrania

Protokół z I posiedzenia Zespołu

rozmiar: 1.3 MB PDF pobierz

Protokół z II posiedzenia Zespołu

rozmiar: 354.9 KB PDF pobierz

Protokół z III posiedzenia Zespołu

rozmiar: 5.09 MB PDF pobierz

Protokół z IV posiedzenia Zespołu

rozmiar: 19 MB PDF pobierz

Protokół z V posiedzenia Zespołu

rozmiar: 2.74 MB PDF pobierz

Protokół z VI posiedzenia Zespołu

rozmiar: 2.02 MB PDF pobierz

Protokół z VII posiedzenia Zespołu

rozmiar: 12.53 MB PDF pobierz

Protokół z VIII posiedzenia Zespołu

rozmiar: 6.91 MB PDF pobierz

Protokół z IX posiedzenia Zespołu

rozmiar: 288.62 KB PDF pobierz

Protokół z X posiedzenia Zespołu bez załącznika

rozmiar: 1.55 MB PDF pobierz

Załącznik do protokołu z X posiedzenia Zespołu

rozmiar: 11.09 MB PDF pobierz
Do góry