• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Skład zespołu

Kandydaci do Zespołu zostali wskazani przez:

 • Białostocką Radę Działalności Pożytku Publicznego spośród zgłoszeń dokonanych przez organizacje pozarządowe,
 • Radnych Rady Miasta Białystok w drodze uchwały,
 • Prezydenta Miasta Białegostoku.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Rafał Gólcz - Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej,
 2. Jerzy Tokajuk - Stowrzyszenie "Pro Sanus",
 3. Wacław Rekść - Międzyszkolny Klub Sportowy Słoneczny Stok w Białymstoku.

Przedstawiciele Rady Miasta Białystok:

 1. Janusz Grodzki,
 2. Sebastian Putra,
 3. Katarzyna Todorczuk.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku:

 1. Przemysław Tuchliński - przewodniczący Zespołu,
 2. Janusz Ostrowski,
 3. Urszula Dmochowska.

 

Do góry