• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy Białegostoku decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta: zgłaszają projekty do realizacji, a następnie oddają na nie swoje głosy. W ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2018 można zgłaszać projekty należące do zadań własnych miasta i/lub powiatu mające charakter ogólnomiejski lub osiedlowy.

Jaką kwotę przeznaczono na Budżet Obywatelski 2018?

Do dyspozycji mieszkańców jest 10 mln zł: 3 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 7 mln zł na osiedlowe (podzielone w częściach równych na 28 osiedli). Wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, a osiedlowego – 250 tys. zł, projektu o charakterze "miękkim" - 50 tys. zł.

Co to jest projekt ogólnomiejski?

Projekt ogólnomiejski spełnia przynajmniej jedno z kryteriów:

 • dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla,
 • wartość pojedynczego projektu przekracza kwotę 250 tys. zł.

Co to jest projekt osiedlowy?

Projekt osiedlowy: „„

 • dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla„„.
 • wartość pojedynczego projektu nie przekracza kwoty 250 tys. zł.

Kiedy można głosować?

Głosować można między 4 a 18 października 2017 r.

Kto może zagłosować na projekty?

Na projekty mogą zagłosować osoby zamieszkałe w Białymstoku. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagane jest dołączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Ile razy można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec Białegostoku może zagłosować tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania w wersji papierowej lub elektronicznej.

Na ile projektów można głosować?

Jedna osoba może zagłosować na maksymalnie 2 projekty osiedlowe i maksymalnie 1 projekt ogólnomiejski.

Skąd można pobrać papierową kartę do głosowania?

Papierową kartę do głosowania można pobrać z:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • Departamentu Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,
 • Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22/1,
 • mobilnego punktu do głosowania.

Gdzie będzie dostępna interaktywna karta do głosowania?

Interaktywna karta do głosowania dostępna będzie na stronie www.bialystok.pl/obywatelski.

Gdzie można oddać głos?

Głosować można w punktach do głosowania Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub przez Internet. Wypełnioną kartę do głosowania w wersji papierowej można oddać w:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,
 • Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22/1,

oraz

 • mobilnym punkcie do głosowania.

Czy głosując przez Internet trzeba również wypełnić formularz w wersji papierowej?

Nie. Jedna osoba może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania: w formie papierowej lub elektronicznej.

Od kogo zależy wynik głosowania?

Wynik zależy od mieszkańców Białegostoku i zostanie ustalony na podstawie ważnych głosów oddanych na karcie do głosowania. Przepisy uchwały przewidują dwa etapy tworzenia list rekomendowanych projektów. W pierwszym etapie do realizacji zostaną zakwalifikowane te projekty osiedlowe, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów i mieszczą się w limicie środków określonych dla każdego osiedla. Rekomendowane są do realizacji te projekty ogólnomiejskie, które uzyskały największą liczbę głosów oraz mieszczą się limicie środków. Jeśli szacunkowa wartość kolejnego, bezpośrednio następującego projektu z największą liczbą głosów na liście przekracza limit środków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, wówczas lista projektów ogólnomiejskich rekomendowanych do realizacji zostaje zamknięta. Na drugim etapie tworzy się wspólną, dla projektów osiedlowych i ogólnomiejskich, listę rankingową. Niewykorzystane środki podczas pierwszego etapu pozwolą na rekomendowanie do realizacji projektów z listy rankingowej, które kolejno uzyskały największą liczbą głosów, aż do wyczerpania środków.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki głosowania?

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 31 października 2017 r. na stronie internetowej i w mediach.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego?

Informacje można uzyskać:

 • w Centrum Konsultacji i Partycypacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, pokój nr 512,
 • pod numerem telefonu: 85 869 62 94, 85 869 63 86,
 • pytania można przesyłać na adres: budzet2018@um.bialystok.pl
Do góry