• Ilustracja do artykułu Baner-BO-główna3-1.jpg

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2018 to proces, w którym to My – białostoczanie bezpośrednio zdecydujemy o przeznaczeniu części budżetu Miasta: dyskutując nad lokalnymi potrzebami, zgłaszając projekty, a następnie oddając na nie swoje głosy. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, zostaną rekomendowane do realizacji w najbliższym roku budżetowym.

Do naszej dyspozycji jest 10 mln zł:

  • 3 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie,
  • 7 mln zł na osiedlowe (podzielone w częściach równych na 28 osiedli).

Szacunkowa wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty 1 mln zł, osiedlowego – 250 tys. zł, projektu o charakterze innym niż inwestycyjny (tzw. projekt miękki) - 50 tys. zł

Środki finansowe potrzebne na realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego 2018 będą pochodziły z budżetu Miasta. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, to część budżetu Białegostoku przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Pamiętaj, że zgłaszać można dwa rodzaje projektów: ogólnomiejskie oraz osiedlowe. Warto wiedzieć czym one się różnią.

Projekt ogólnomiejski spełnia przynajmniej jedno z kryteriów:

  • dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla,
  • wartość pojedynczego projektu przekracza kwotę 250 tys. zł (w przypadku projektów "miękkich" do 50 tys. zł).

    Wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty 1 ml zł.

Projekt osiedlowy: „„

  • dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla„„,
  • wartość pojedynczego projektu nie przekracza kwoty 250 tys. zł (w przypadku projektów "miękkich" do 50 tys. zł).
Do góry